Bakgrundsbild säd.
Bakgrundsbild säd.

Verksamhet

Växtodling | Betesmark | Skog | Djuruppfödning | Miljö

 

 

Miljö, klimat och landskapsvård

Vi gör vad vi kan för att minska miljöbelastningen, det är ett ständigt pågående arbete. Som exempel kan nämnas:

  • De fem bostadshus som tillhör gården värms samtliga upp med biobränsle.
  • Växtodlingen är KRAV-certifierad.
  • Skogsmarken är PEFC-certifierad.
  • All el som används både i företaget och privat är till 100 % vindkraftsel.

I framtiden tror vi att vi är energiproducenter i större skala, det kan gälla vindkraft eller biobränsle för gårdens egen drift.

Växtodling

Växtodling bedrivs på cirka 200 hektar. Vi odlar vall, raps, korn, havre, vete, ärtor och rågvete. All växtodling är KRAV-certifierad och odlas enligt deras regelverk,se www.krav.se Vallfordret används till egna djur medan spannmål och oljeväxter säljs till en samarbetspartner.

 

Betesmark

Det finns cirka 25 hektar betesmark som betas av nötkreatur och några får. Det är mark med höga naturvärden som det är angeläget att bevara.

 

Skog

Skogsbruk bedrivs på cirka 100 hektar. Skogen är certifierad enligt PEFC.

 

 

 

Djuruppfödning

Kalv på Råröds gård.
Foto: Pontus Nilsson

Vi föder upp ungtjurar som baseras på inköpta tjurkalvar. Vi samarbetar med två mjölkgårdar inom fem km avstånd från Råröd. De säljer sina tjurkalvar till oss när de är några veckor gamla. På årsbasis handlar det om 250-300 kalvar. Hos oss föds de upp på mjölkblandning till en början innan de går över till att äta ensilage, betmix och kraftfoder.Tjurarna levereras till slakt vid 16-18 månaders ålder och har då en slaktvikt på cirka 300 kilo. Alla djur går lösa och har gott om utrymme i halmströbädd med skrapgång.

Försäljning av kött

Vi säljer egenproducerat nötkött direkt till konsument och via affär och några restauranger. Köttet är närproducerat, kommer från unga djur, är välhängt, av hög kvalitet, spårbart och prisvärt.

 

Försäljning sker på Bondens Egen Marknad på Drottningtorget i Malmö. Vi har en egen saluvagn som naturligtvis är godkänd av miljöförvaltningen. Allt kött är vakuumförpackat kylt och butiksstyckat. Marknaden är på lördagar vår och höst. För aktuella datum se www.bondensegen.com

Lådförsäljning

Vi levererar också köttlådor om cirka 30 kg kött. Leverans sker till köksbordet hos kunden eller till annan plats enligt överenskommelse. Lådan innehåller både bak- och framdelskött, allt styckat och uppmärkt i vacuum- eller plastpåsar. Färs levereras nymald. Ingenting går ifrån utan allt kan läggas i frysen.

 

Anmäl intresse till nästa leveranstillfälle »