Bakgrundsbild säd.
Bakgrundsbild säd.

Om Råröds gård

Råröds Gård ligger i Gumlösa, en liten by vid Almaån 12 km nordost om Vinslöv och cirka 15 km öster om Hässleholm. Arealen idag, allt inräknat, är cirka 370 hektar. På gården bor Torsten och Gerd Nilsson som genom köp 1985 blev ägare till gården.

 

Karta »

 

Flygfoto över Råröds gård.
Foto: Pontus Nilsson
 
Kort historikFlygfoto över Råröds gård.

Fram till 1985 var Råröd en arrendegård till Wanås gods, som ligger ett par kilometer österut i Gryt socken. Gerd kommer från grannbyn Sandby medan Torsten är uppväxt på gården eftersom hans föräldrar var arrendatorer från och med 1952. Sven Nilsson, Torstens far, började arbeta på gården redan 1942, som inspektor åt sin farbror Per Mattisson, som då tillträdde som arrendator efter Axel Nilsson. Före denne var enligt hörsägen en man vid namn Lavesson arrendator, men belägg för detta saknas. Torsten var själv också arrendator en tid, tillsammans med sin bror, från 1979 fram till 1983 då han ensam tog över arrendet.Råröds gård

 

Det utsocknes godset Wanås uppförde Råröds Gård på sin nuvarande plats men årtalet är okänt. På en karta från 1812 som Geografiska Inrättningen gjort över Skåne, finns inte gården med, men däremot de gårdar som låg inom Råröds äldre bytomt. Kanske fanns det en tanke om att den nybyggda större gården skulle ersätta de gårdar som fanns i den gamla byn.

 

Enligt Gods och gårdar är ekonomibyggnaderna uppförda i början av 1800-talet och boningshuset omkring 1870. Boningshuset är byggt av tegel på en gråstensgrund. Taket är lagt av tegelpannor. Dörrar, fönster, vindskivor och farstukvist är vita. Utseendemässigt är huset i stort oförändrat sedan tidigt 1900-tal, vilket kan ses vid en jämförelse med fotografier från denna tid. Detta är förmodligen ett resultat av att de som bott på gården inte varit ägare av den och därför inte förändrat något i större skala.

 

 

Texten är hämtad ur Regionmuseets rapport;
Råröds Gård, Råröd 1:2 : Skötselplan över gårdens natur- och kulturvärden.
Levande Landskapsprojektet 2005.